Företag

Företag får gärna lämna avfall hos oss mot en avgift och mot att företaget använder kundkort.

Deponi för företag

Vi har en aktiv deponi där företag kan lämna inert till icke-farligt avfall. Se vår deponi och prislista för mer information. Om du önskar offert, framförallt för större mängder,  kontakta Jonatan Brunbäck på 0554-195 64 eller  jonatan.brunback@kils-energi.se