Deponi

Stenar och annat avfall som inte kan rötas eller brännas.

Avfall som varken kan brännas, rötas eller materialåtervinnas – det kallas deponi. 

Det är  viktigt att deponiavfallet tas om hand på rätt sätt, så inga miljöfarliga ämnen når naturen. För att måna om miljön är det därför viktigt att mängden deponi blir så liten som möjligt. 

Lersätters deponiverksamhet har många krav över vad som får deponeras och inte. Därför måste du som lämnar avfall till deponin alltid fylla i en avfallsdeklaration och lämna den till personalen innan deponering. Kontakta oss alltid innan du lämnar ditt avfall. 

Har du frågor kring avfallsdeklarationen? Ta en titt i vår lathund eller kontakta Återvinningscentralen på telefon 0554-192 79.

  • Avfallsdeklarationen för deponi hämtar du här.
  • Kils Energis avfallsdeklaration för impregnerat trä hämtar du här.