Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Återvinning

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kaab@kilsatervinning.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om den nya miljöstyrande avfallstaxan.

Vad är problemet med matavfallskvaliteten idag?

Det är bland annat plastpåsar i matavfallskärlet samt plast från förpackningar. Även så kallade nedbrytbara/återvunna plastpåsar stör biogasanläggningen som Kils Avfallshantering vill leverera till.

Vad kostar felsorteringen av matavfall?

Felsorteringen av matavfall kostar cirka 300 000 kronor extra per år inklusive transport när matavfallet transporteras till Borås istället för Karlskoga. Långtradartransporterna ökar med cirka 800 mil per år.

Varför kan Borås ta emot det dåligt sorterade matavfallet?

Borås har en anläggning som kan hantera plast, det har inte Karlskoga. Kostnaden blir dock högre.

Får entreprenören extra betalt för att hitta felsorterare?

Nej, entreprenören Suez får endast betalt per tömt kärl, inget annat. Det styrs i gällande avtal.

Går mina skattepengar till avfallshanteringen?

Nej, avfallshanteringen i kommunen finansieras via avfallstaxan. Inga kommunala eller statliga skattemedel får användas för avfallshantering.

Hur vet jag att jag har sorterat rätt?

Läs på vår hemsida om vad som skall vara eller inte vara i matavfallkärlet.

Tar ni foton av mitt kärl?

Nej, varken Kils Avfallshantering eller Suez tar foton på avfallet eller avfallskärlen.

Vad kostar kameran på sopbilen?

Kamera och tv-skärm är en normal utrustning på sopbilen av säkerhetsskäl. Utrustningen har inte inneburit extrakostnader för vare sig entreprenören eller Kils Avfallshantering.

Hur vet ni vad som ligger i den bruna matavfallspåsen?

Det vet vi inte. Vi förutsätter att den enskilde abonnenten inte felsorterar medvetet.

Varför eldas inte sopor i kil?

Det har aldrig eldats hushållssopor på värmeverket på Lersätter. Anläggningen på Lersätter har inte tillstånd eller teknisk möjlighet för detta.

Varför är soptaxan i Kil dyrast i Sverige?

Kil hade dyrast soptaxa i Sverige 2007. Nu ligger ett villaabonnemang på plats 36 i Sverige och för lägenheter på plats 53. 2007 kostade ett villaabonnemang 3 177 kr, nu kostar det 2 648 kr per år. Det är en sänkning med 529 kr sedan 2007.

Går Kils Avfallshantering med vinst på avfallshanteringen?

Nej, enligt lag är det inte tillåtet att gå med vinst. Taxefinansierad verksamhet så som avfallshantering skall endast bedrivas med full kostnadstäckning för det avfall som kommuninvånarna genererar.

Hur mycket är kvar att betala av på den gamla rötningsanläggningen?

Rötningsanläggningen lades ner 2008 och såldes till bokfört restvärde 2012. Kils Avfallshantering har sedan 2015 inga lån över huvud taget.

Är det felsorterat om jag lägger bruna papperspåsar i kärlet för brännbart?

Nej, men bruna papperspåsar som Kils Avfallshantering delar ut skall användas till att förpacka matavfall. Inget annat.

Hur blir det för lägenheter som sorterar fel?

Samma regler gäller både för enfamiljshus och flerfamiljshus. Felsortering i flerbostadshus leder till ökade kostnader för hyresvärden och potentiellt högre hyra för de hyresgästen.

Varför ska ni inte tömma matavfallet varje vecka på sommaren?

Anledningen är att denna extra tömning är mycket dyr i förhållande till nyttan, alltså få kilo insamlat matavfall i förhållande till mil körda med sopbil. Denna service har endast getts till abonnenter i tätorten. Abonnenter på landsbygden har inte haft denna service vilket är fel ur ett rättviseperspektiv. Detta används inte heller av någon närliggande kommun.  För att minska problem med lukt och maggots, läs mer på denna sida.

Jag har inte fått brevet om att vi har felsorterat.

Brevet har skickats till fastighetsägaren som också är ansvarig för sorteringen.

Vi har inte slängt fel, det är förbipasserade som kastat i vårt kärl.

Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallet är korrekt sorterat på adressen.

Informationen om nya taxan har inte nått fram till oss.

Vi har annonserat i alla tänkbara medier, hemsida, Facebook, KH-aktuellt, Finansmarknaden, På rätt spår, adresserat fysiskt brev till samtliga fastighetsägare med mera.

Hur bevisar ni att det är felsorterat.

Miljöarbetaren ser på sin bildskärm eller när de öppnar locket att det ligger annat än bruna matavfallspåsar i matavfallskärlet när kärlet töms i sopbilen. Allt annat bruna matavfallspåsar bedöms som felsortering. Vid felsortering rapporterar Suez till Kils Avfallshantering att felsortering skett på aktuell adress.

Hur vet ni att det är mitt kärl och inte grannens?

Varje kärl har en unik placering med koordinater på varje hämtplats som är kopplat till en adress.

Har ni rätt att filma mitt avfall?

Varken Suez eller Kils avfallshantering spelar in film av kärl, avfall eller annat som kan kopplas till en person.

Kommer jag få den högre avgiften om jag inte har någon mat i matavfallskärlet?

Nej, vi byter endast ditt abonnemang om innehållet i matavfallskärlet är felsorterat tre gånger, se avfallstaxan för mer info om rutiner för felsortering.

Kommer ni att rota i mina sopor?

Nej, normalt sett gör vi inte det. Men vi har rätt att göra det om behov anses föreligga.

Varför måste jag betala för att få min kompost godkänd?

Myndighetsnämnden handlägger ärenden för ansökan om kompost. Kils Avfallshantering råder inte över dessa avgifter. Har du synpunkter på dessa avgifter kan du vända dig till myndighetsnämnden.

Jag äger inte kärlet så jag tänker inte göra rent det.

Enligt 16§ Lokala avfallsföreskrifter för Kils kommun är du som fastighetsägare skyldig att tvätta ditt kärl efter behov.

Fler frågor?

Har du en fråga som du inte hittar svaret på här? Hör av dig till oss på kundtjänst via telefon 0554-191 22 eller e-post kaab@kilsatervinning.se

 

Öppettider

Återvinningscentralen

Ordinarie öppettider

Vardagar 07.00-15.30
(Extraöppet till kl 19.00
på måndagar)

Lördagar 09.00-14.00

Kundtjänst 

0554-191 22,
telefontid 8-9, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

kaab@kilsatervinning.se

Aktuellt