Ändrad dag för sophämtning på midsommar

Du som har ordinarie sophämtning fredag den 24/6 får dina sopor hämtade torsdag den 23/6. Ställ ut kärlet på onsdag kväll.