Matavfall

I Kil sorterar vi ut vårt matavfall så att det kan bli biogas och biogödsel.

Det innebär att du genom att sortera ut matavfallet bidrar till en bättre miljö. Du kan avstå från att sortera ut matavfallet men då får du en högre kostnad för ditt abonnemang.