Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Återvinning

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kaab@kilsatervinning.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

ÅVC byggs ut och moderniseras

Sex personer med spadar kastar upp jord

I september 2020 påbörjade vi arbetet med att bygga ut och modernisera återvinningscentralen i Kil. Det handlar dels om en utökning av området och avfallssorteringen, dels om digitalisering.

Utökad sortering

Området för sortering har utökats västerut med närmare 1000 kvadratmeter.

Minskad andel brännbart

Utökningen möjliggör utsortering av betydligt fler typer av avfall (fraktioner), exempelvis textil, hårdplast, böcker och skor.

– Syftet är att få ner mängden brännbart så mycket som möjligt. Brännbart blir visserligen fjärrvärme och el, men vi är ute efter återanvändning – att det går att göra nya produkter istället för att bränna upp materialet, säger Leif Östlind, vd för Kils Avfallshantering.

Hårdplast från gamla pulkor kan bli järnvägsslipers, jeans kan bli nya kläder och pappersskräp kan bli nya förpackningar. Själva begreppet ”brännbart” kommer att försvinna och med det de svarta sopsäckarna fyllda med diverse skräp.

– Bara genom att ta bort sopsäckarna som folk slänger nu minskar vi andelen brännbart med upp till 50 procent. Bra för miljön, men också för ekonomin. Avfallsskatter och utsläppsrätter för koldioxid kostar och det driver på utvecklingen.

Omfattande digitalisering

Återvinningscentralen i Kil ska också digitaliseras i olika steg. Vi inför ett passersystem till området, där du som kund loggar in med ditt körkort som är kopplat till abonnemanget.

– Det här inför vi för att Kilsborna ska betala för Kilsbornas avfall, inte för andras. Idag är bara 75 procent av besökarna här (totalt cirka 50 000-55 000 besök per år) Kilsbor, resten av avfallet kommer från privatpersoner från andra kommuner och företag, säger Leif Östlind.

Väl inne på området kommer du att mötas av storbilds-TV på fyra ställen, med sorteringshjälp, guidning och diverse information. Det kommer också finnas två återbrukshus på området med interaktiv display med sorteringshjälp.

App med många funktioner

Du som vill kommer också, på sikt, att kunna ladda ner en app med flera olika funktioner. Appen är kopplad till andra system, exempelvis kan sopbilschauffören rapportera in till den vid eventuella problem vid sophämtning och du får en pushnotis om det till exempel är dåligt plogat, halt på vägen eller felsorterat avfall.

– Kunden ska också kunna administrera sitt avfallsabonnemang direkt i appen och vi kommer även att koppla på kommunala tjänster som vattenavläsning och slamtömning.

En smart och egenutvecklad funktion i appen är att du, innan besöket, kan knappa in vilken typ av avfall som ska kastas.

– Då kan appen tala om i vilken ordning du ska lasta på för att det ska bli lätt att lasta av när du kommer till återvinningscentralen.     

Etapp tre 

Det arbete som påbörjades med ett första spadtag den 28 september är starten på etapp tre i ett långsiktigt arbete för att förbättra återvinningscentralen i Kil för både kunder och miljö.

  • Etapp ett innebar bland annat flytt av fordonsvåg och att containrarna för tidningar och förpackningar placerades utanför själva området.
  • Etapp två är den nya avlastningsplatsen för bland annat trädgårdsavfall som togs i bruk tidigare i år.

Här kan du se ett tv-inslag (SVT Värmland) om arbetet med att modernisera återvinningscentralen: Kils återvinningscentral moderniseras

Information

 

Under vecka 30-31 är det begränsade möjligheter att lämna saker till våra återbrukshus. Det går däremot bra att lämna direkt till Återbruket på Storgatan 6.

Ordinarie öppettider

Vardagar 07.00-15.30
(Extraöppet till kl 19.00
på måndagar)

Lördagar 09.00-14.00

Nytt på ÅVC

Läs mer om nyheterna på återvinningscentralen

Miljöstyrande taxor

Läs mer om nya taxor och föreskrifter

Kundtjänst 

0554-191 22, telefontid 8.00-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

kaab@kilsatervinning.se

Nyheter

Här hittar du aktuell information från oss.