Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Återvinning

Kundtjänst
renhållning, VA och slam
0554-191 22
Återvinningscentralen
0554-192 79
E-post
kaab@kilsatervinning.se
Besöksadress
Värmevägen 7
665 32 Kil
Postadress
Box 88
665 23 Kil

Vanliga frågor om nya återvinningscentralen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om den nya återvinningscentralen.

1. Vad är det för skillnad mellan den gamla och den nya återvinningscentralen?

Det blir betydligt fler sorteringsmöjligheter, det blir helt enkelt fler containrar att sortera i. Nya saker att sortera (vi kallar det fraktioner) är hårdplast, mjukplast, textil, skor, papper förutom det som funnits tidigare. Brännbartcontainrar försvinner, likaså möjligheten att slänga sopsäck i någon container. Säcken skall tömmas och sorteras i rätt container.

2. Blir inte detta väldigt krångligt?

Det kan säkert upplevas krångligt innan man lärt sig. Men det finns hjälpmedel i vår nya app som är under framtagande, vi planerar QR-koder vid varje container med sorteringshjälp, interaktiv sorteringshjälp på området (bildskärm att skriva på likt Biltema och Clas Ohlson) och självklart kan du fråga vår hjälpsamma personal.

3. Hur blir det med återbruksmöjligheter?

Det kommer att finnas sådana möjligheter. Det byggs två så kallade Attefallshus för det ändamålet. Lite trevligare än en rostig container som vi har idag.

4. Varför skall det sorteras i så många olika containrar?

Det har flera orsaker. En är resursutnyttjande. Vi måste gå mot mera återvinning och återbruk, och inte elda upp saker och ting när vi tröttnat på dom. En annan är att kostnaden för att elda sopor har stigit kraftigt på senare år. Orsaken till det är framförallt höjda miljöskatter. Detta drabbar till slut soptaxan. Så det blir billigare för alla att sortera.

5. Jag har hört att man måste logga in med körkort för att komma in på den nya återvinningscentralen, stämmer det?

Det stämmer, det kommer att införas under våren 2021. Det kommer att bli ett så kallat bomsystem. Du loggar in med körkortet i en kortläsare och bommen öppnas.

6. Hur fungerar inloggning med körkort?

Alla som har ett sopabonnemang i Kils kommun finns i vårt kundsystem. När man stoppar in körkortet i läsaren så jämförs körkortet med om det finns ett abonnemang. Finns det abonnemang så öppnas bommen. Det går att koppla fler körkort till samma abonnemang (till exempel flera familjemedlemmar på samma fastighet).

7. Jag som bor i lägenhet och inte har ett eget sopabonnemang, hur kommer jag in på återvinningscentralen?

Är du folkbokförd i Kils kommun så kommer du in på återvinningscentralen. Ditt körkort jämförs med var du är folkbokförd.

8. Hur gör jag som har företag och vill nyttja återvinningscentralen?

Då får man efter förfrågan till oss ut ett företagskort som man loggar in med för att komma in på området. Debitering sker efter varje besök eller månadsvis. Det är inte tillåtet att använda privat körkort ämnat för ”hushållsinloggning”, när man lämnar företagsavfall. Formuläret för att ansöka om ett kundkort hittar du här: Kundkort återvinningscentralen

9. Fungerar annan legitimation än körkort?

Ja, ansök om ett passerkort via vår e-tjänst:
Beställning av passerkort till Kils återvinningscentral

Om du inte har möjlighet att logga in med BankId kan du maila oss på Kahab@kils-avfallshantering.se eller ringa oss på 0554-19122 så skickar vi en blankett till dig.

10. Om jag har ett utländskt körkort, och till exempel har ett sommarhus i Kil, hur gör jag då?

Du ansöker om ett passerkort via vår e-tjänst:
Beställning av passerkort till Kils återvinningscentral

Om du inte har möjlighet att logga in med bank-ID kan du maila oss på Kahab@kils-avfallshantering.se eller ringa oss på 0554-19122 så skickar vi en blankett till dig.

11. Om jag inte bor i Kils kommun, kommer jag att komma in på återvinningscentralen?

För dagen är svaret nej. Återvinningscentralen är till för den som betalar sopavgift i Kils kommun.

12. Om jag bor i annan kommun men har fritidshus i Kils kommun, vad gäller då?

Då finns du med i kundregistret med ett fritidshusabonnemang och har därmed tillträde via ditt körkort.

13. Jag har inget körkort och brukar få hjälp att köra skräp till återvinningscentralen av anhörig som inte bor i Kil. Hur gör jag?

Det går att registrera körkort på din adress eller abonnemang på person som inte bor i Kil, så det löser vi.

Kontakta oss på Kahab@kils-avfallshantering.se eller 0554-19122

14. Varför införs bomsystem överhuvudtaget?

Det införs för att enbart de som betalar för sig skall ha tillgång till återvinningscentralen. Den har under många år nyttjats av icke betalande som företag och ej Kilsbor. Av cirka 55 000 besök per år är ungefär 25 procent företag och icke Kilsbor. Dessa kostnader har då burits av de som betalar sopabonnemang i Kils kommun, så det är helt enkelt en rättvisefråga.

Men, en annan stor fördel är att vi med bomsystem kan erbjuda betydligt generösare öppettider. (se nedan)

15. När kan jag komma in utanför ordinarie öppettider?

Att komma in utanför ordinarie öppettider planeras till hösten 2021. Vi behöver få drifterfarenhet från inpasseringssystemet så att vi vet att allt fungerar som vi tänkt.

16. Vad krävs för att jag skall komma in utanför ordinarie öppettider?

Det krävs att du genomgår en utbildning som planeras att bli interaktiv, samt en säkerhetsgenomgång på plats på återvinningscentralen. Alla som vill nyttja tjänsten kommer att få ”ställa sig i kö” så kommer vi att beta av den i turordning.

Vi planerar att ha en referensgrupp med max 100 personer som får ”provköra” tjänsten så vi ser att allt fungerar, innan vi öppnar upp för alla som vill komma in utanför ordinarie öppettider.

17. Hur kommer jag in utanför ordinarie öppettider?

Du får ladda ner en app som vi tagit fram. I denna app så öppnar du först grinden in till området via mobilt bank-ID (man måste stå vid grinden, det går inte att öppna hemifrån) sedan, när du kommer in på området, stängs grinden bakom dig. Väl inne så loggar du sedan in med ditt körkort som vanligt till endera trädgårdsavfallet (Gärdet) eller till återvinningscentralen. Förutsättningen är förstås att du genomgått utbildning och säkerhetsgenomgång och är godkänd att komma in utanför ordinarie öppettider.

18. Vad finns det för andra funktioner i appen?

Det finns en mängd funktioner. Förutom att öppna grinden utanför ordinarie arbetstid, finns sorteringsguide, tillgång till Mina sidor, vattenavläsning, pushnotiser om soptömning, öppettider, löpande information med mera.

Sorteringsguiden har en funktion där du skriver in vilket avfall du har, så talar appen om för dig vilken ordning du skall lägga det på kärran eller i bagaget, så att det stämmer med containerplaceringen när du kommer dit. Inget åkande och springande fram och tillbaka, utan en rundtur så är det klart. Vi är först i Sverige med detta. Det rekommenderas att så många som möjligt laddar ner appen för att det skall bli så smidigt som möjligt för alla som besöker återvinningscentralen.

19. Vem ansvarar för säkerheten när jag besöker anläggningen utanför ordinarie arbetstid och anläggningen är obemannad?

När du besöker anläggningen utanför ordinarie arbetstid är området kameraövervakat just på grund av säkerhetsskäl. När du går igenom interaktiv utbildning och säkerhetsgenomgång så får du underteckna kontrakt om att följa de säkerhetsinstruktioner som finns för anläggningen.

Du besöker anläggningen utanför ordinarie arbetstid under eget ansvar och ska följa de säkerhetsinstruktioner som följer med tillståndet du har fått. Följer du instruktionerna är risken att du ska skada dig minimal.

20. Kan jag på något sätt förlora tillträdet till anläggningen utanför ordinarie arbetstid?

Svar ja! Om du trotsar säkerhetsrutinerna och till exempel tänder en cigarett på området så ”åker man ut”. Att inte följa gällande säkerhetsinstruktioner är allvarligt och visar att man inte är lämplig att besöka oss utanför ordinarie arbetstid.

Även felsortering i våra containrar kan leda till avstängning.

I andra kommuner blir man avstängd i sex månader och måste också genomgå ny utbildning och säkerhetsgenomgång innan man får komma tillbaka. Vi har ännu inte beslutat om vilka rutiner som skall gälla vid avstängning.

21. Det kommer att finnas informations-tv på området. Vad kan jag se där?

Det kommer att finnas fyra tv-skärmar för information jämt utspridda över återvinningscentralen. Där får du tips om sortering, vad du ska lämna och inte lämna i respektive container, information om vad som händer med materialet efter att du lämnat det och liknande.

22. Interaktiv display kommer att finnas, vad kan jag göra där?

Vid våra två återbrukshus kommer det att finnas en interaktiv display att finnas där du kan få sorteringshjälp, samma som i appen. En bra hjälp om du besöker oss utanför ordinarie arbetstid och inte har sorterat i rätt ordning på kärran innan man åkte.

23. Brännbart avfall försvinner, hur skall det gå till?

Det stämmer att fraktionen brännbart avfall försvinner. Detta har funnits på andra återvinningscentraler i ett antal år, till exempel i Södertälje. Anledningen är att i brännbart avfall så finns det en mycket hög andel material som går att återvinna eller återbruka. Det innebär höga kostnader och resursslöseri att bränna upp det.

24. Svart sopsäck får inte slängas har jag hört?

Det stämmer. Anledningen till det är att det göms väldigt mycket i svarta (och andra färgade) sopsäckar som det går att sortera eller återbruka. Det är väldigt mycket ”gott å blandat ”i säckarna. Det vet vi av många års erfarenhet. I undersökningar från kommuner som infört ”stopp för sopsäck” så har mängden brännbart avfall minskat med mellan 45-50 %. I Kil slängs det c:a 650-700 ton/år i brännbart avfall. Betänk då att det inklusive transport kostar närmare 1000kr/ton att göra sig av med brännbart avfall så är det mycket lönsamt att sortera bättre.

25. Hur överensstämmer inpassering med körkort och GDPR?

Systemet uppfyller kraven i GDPR.

Fler frågor?

Har du en fråga som du inte hittar svaret på här? Hör av dig till oss på kundtjänst via telefon 0554-191 22 eller e-post kaab@kilsatervinning.se

Öppettider

Återvinningscentralen

Ordinarie öppettider

Vardagar 07.00-15.30
(Extraöppet till kl 19.00
på måndagar)

Lördagar 09.00-14.00

Kundtjänst 

0554-191 22,
telefontid 8-9, 9.30-14.30
(lunchstängt 12.00-13.00)

kaab@kilsatervinning.se

Aktuellt