Driftinformation / Servicefönster

På den här sidan informerar vi endast om kända driftarbeten och störningar (ex avgrävning, service).

För att få så lite kundpåverkan som möjligt försöker vi i möjligaste mån utföra planerade arbeten utanför kontorstid.

För aktuell driftinformation hänvisas du till din tjänsteleverantörs informations sida.

______________________________________