Anslutning

Fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, samfälligheten eller villaägaren betalar en anslutningsavgift till Kils Stadsnät i samband med installationen. Sedan betalar man en årlig nät- och serviceavgift för drift och service av nätet, den fastställs årligen av styrelsen.

Hushåll och företag betalar tjänsteleverantörerna för de tjänster de väljer i nätet.

Se tjänsteportalen på kil.valjtjanst.se för att jämföra tjänster och priser.

Vi ansluter fastigheter och villaområden. Är du privatperson bör du bearbeta din hyresvärd eller fastighetsägare, bor du i villa eller bostadsrättsförening kontaktar du oss.

Läs mer här.

Fibernätsförbindelsen överlämnas i en punkt (fastighetsswitch) i fastigheten. Till denna anslutningspunkt kopplas fastighetens interna nät, ett s.k. LAN (Local Area Network) som distribuerar förbindelsen till användarna. För ett villaområde behövs ett motsvarande villaområdesnät.

Ett fastighetsnät börjar där vårt fibernät slutar. Fastighetsnätet i ett flerbostadshus är endera ett kopparnät för dataöverföring eller en fiberkabel som går vidare in i varje lägenhet i huset. I företagsfastigheter är fastighetsnätet oftast ett kopparnät som går till varje lokal i fastigheten.

 

Vi har fler samarbetspartners som är lämpliga att bygga fastighetsnät och villaområdesnät.