Om det öppna nätet

Vad är det för skillnad mellan Kils Stadsnät och andra bredbandsnät?

Den största skillnaden är vi är ensamma om att bygga en öppen lokal mötes- och marknadsplats på din ort som är konkurrensneutral och operatörsoberoende och som därmed erbjuder användarna valfrihet, mångfald och konkurrens. Nätet ägs av kommunen och syftet är att vara till nytta för både näringsliv och hushåll, och därmed göra vår region attraktivare att bo och verka i.

 

Är nätet framtidssäkert?

Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror för skilda behov, via snabba digitala vägnät är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på datakommunikationernas utveckling så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utvecklingen. Med fiberteknik har vi inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går det att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden. Därför rekommenderar vi att man också bygger dagens och morgondagens fastighetsnät och villaområdesnät med fiber (som bara är obetydligt dyrare än koppartråd).

 

Svartfiber

Vad är svartfiber?

Svartfiber är en punkt till punkt-tjänst över en fiberoptisk kabel. Som kund ansvarar du för din egen aktiva utrustning och har full kontroll över din fibersträcka.

Vad kostar det?

En offert räknas inför varje anslutning, priset baseras på hur långt det är mellan punkterna. Vill du få en offert kan du maila oss på kontakt@kilsstadsnat.se eller ringa 0554-194 00.