Sortering av matavfall kan påverka hyrorna

Det senaste året har det blivit en del förändringar kring sopsortering av matavfall i Kil. Kanske har du blivit påverkad genom att kärlet för matavfall har försvunnit från din sopgård eller fått brev om att den kan komma att tas bort. Varför försvinner möjligheten att göra rätt och hur påverkar det dig och din hyra?

Kvalitén på matavfallet har varit dålig en längre tid i Kil. Det har varit för stor mängd plast och annat avfall i de bruna tunnorna. Anläggningarna som tar emot matavfall vill inte längre ta emot det. Det betyder i sin tur ökade kostnader för Kilsbornas gemensamma avfallsbolag: Kils Återvinning. 1 april 2020 infördes därför en miljöstyrande avfallstaxa i Kil. Miljöstyrande taxa innebär att de som sorterar fel får en avsevärt högre avgift. Taxan har resulterat i att kvalitén på matavfallet blivit mycket bättre, framförallt från villahushållen. Kanske för att de påverkas direkt av kostnaden?

Vi har fått ökade avgifter

Det är fortfarande för dålig kvalité på matavfallet från flerfamiljshusen. När Kils Återvinning upptäcker felsortering meddelar de Kilsbostäder. Fortsätter felsorteringen därefter tas matavfallskärlet bort och Kilsbostäder får betala en betydligt högre avgift för att täcka avfallsbolagets ökade kostnader. Detta har tyvärr nu blivit aktuellt på nästan alla våra fastigheter.

Under 2021 räknar vi med en kostnad på cirka 465 000 kronor enbart för felsortering av matavfall. Det motsvarar en hyreshöjning på 1 procent för samtliga av våra hyresgäster. Pengar som vi istället skulle kunna lägga på underhåll, upprustning av lekplatser och utemiljöer. Får vi inte rätsida på felsorterat matavfall kommer det tyvärr att påverka hyrorna framåt.

Hur ska vi komma till rätta med problemet?

Efter sommaren gör vi ett nytt försök med att ställa ut matavfallskärl på de ställen där de tagits bort.
Då måste alla göra rätt för att vi ska få fortsätta ha kvar matkärlen.

  1. Sortera ditt avfall och släng enbart matavfall i de bruna tunnorna (saknas de ännu på din gård, använd den gröna tunnan).
  2. Använd inga andra påsar än de bruna sopsorteringspåsarna till matavfallet. Påsar till matavfall finns i våra tvättstugor (om det tar slut - ring till oss på Kilsbostäder så fyller vi på). Du som bor i våra radhusområden, får påsar i postlådan.
  3. Påminn varandra om att göra rätt.

Ladda gärna ner Suez app Källsortera till din telefon, där kan du enkelt se hur olika typer av avfall ska sorteras.

Rätt sorterat matavfall blir till biogas. Genom att sortera rätt gör du både en investering i barnens framtid och bidrar till att påverka hyran.

Med gemensamma krafter ska vi försöka lösa detta och bli bättre på att sopsortera.