•  
  •    
  •  
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kilsbostäder

Telefon
0554-192 20
Telefontid
kl 8-9.30, 10-12
E-post
info@kilsbostader.se
Besökstid
vardagar kl 13-15
Besöksadress
Rosengränd 12
665 32 Kil

Allmän information

Vi hoppas att du trivs i din nya bostad. Här hittar du lite information som kan vara bra att känna till.

Inflyttning

Lägenheten och tillhörande utrymmen ska vara väl städade vid inflyttningen. Senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen ska hela lägenheten vara tillgänglig för den nye hyresgästen.

Inträffar månadsskiftet på en helg (lördag-söndag-helgdag) gäller nästkommande vardag som inflyttnings-/avflyttningsdag.

Nycklar

Extranycklar ska alltid beställas genom Kilsbostäder. Detta ger trygghet för samtliga. Alla extranycklar ska överlämnas till Kilsbostäder vid avflyttning.

Installationer och ombyggnader

Vill du göra förändringar i lägenheten eller till exempel installera en tvättmaskin? Kontakta Kilsbostäder för råd och anvisningar.

Skada

Uppstår en skada som snabbt måste avhjälpas är du skyldig att genast meddela Kilsbostäder för att undvika allvarligare följdskador.

Skadeansvar

Du ansvarar för skador som orsakats av dig själv, familjemedlem, tillfälliga gäster eller av egna hantverkare.

Brandvarnare

Kilsbostäder har monterat brandvarnare i alla lägenheter. Du ansvarar för byte av batterier.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig och familjen skydd för skador på både Kilsbostäders och din egendom. Vid brand och vattenskada ersätter hemförsäkringen även flytt och kringkostnader som uppstår om lägenheten blir obeboelig.

Sanitär olägenhet

Nedskräpning i lägenheter, trapphus, källare, vindar, balkonger och på sopgårdar, medför sanitära olägenheter i bostadsområdet. Sker detta debiteras 500 kronor.

Problem

Tveka aldrig att vända dig till din bovärd om problem uppstår.

Källarrensning

Källarrensning sker minst en gång i månaden. Det som inte är inlåst i förråden blir kastat.

Trapprensning

Trapprensning sker vid behov, det som inte hör hemma i trapphuset blir kastat.

Lägenhetsvisning

Från det att lägenheten är uppsagd är du som hyresgäst skyldig att visa lägenheten för nya kunder.

Besiktning

När lägenheten besiktigas ska du vara närvarande så att eventuella skador kan diskuteras för att nå en samsyn.

Bostadsanpassning

Om du av någon anledning behöver bostadsanpassning i din lägenhet så vänder du dig till biståndshandläggare på Kils kommun, telefon växel 0554-19 100.

Sök lägenhet/Mina sidor

Aktuellt

Anbud, skötsel av utemiljö

Kilsbostäder AB inbjuder till anbudsgivning för skötseln av utemiljö.
Mer information och handlingar.

Ändrad telefontid

Torsdagen den 5 december är vi upptagna i möte mellan kl 8-10.

Felanmälan

Vår felanmälan går idag till SOS alarm men från den 1 november inleder vi ett nytt samarbete med Nokas. Vi tror att bytet ska flyta på som vanligt men om det skulle bli lite längre svarstid nu i övergångsperioden ber vi er ha överseende med detta. Telefonnummer är det samma som tidigare 0554-194 42. 

Kontrollera ditt förråd

Vid häftiga regnskurar ber vi dig se över ditt förråd. Om du fått skador på lösöre är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag.