Miljötratten

Texten Återvinn dit matfett med miljötratten.

Miljötratten gör det lättare att återvinna hushållsfett och matolja. Skruva på tratten på en petflaska eller tetrapack. Häll i det avsvalnade fettet/oljan och lämna sedan flaska eller förpackning till återvinning.

Miljötratten är ett projekt i Kilsbostäders bostadsområde Gränderna.

Ett viktigt delmål är att få hushållen att sluta hälla matfett i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i avloppsrören. Återvunnet matfettet ger också en positiv miljöeffekt.