Ordningsregler

För allas trevnad är det viktigt att du känner till och följer våra ordningsregler.

Vårda lägenheten väl

Du som hyresgäst är skyldig att vårda lägenheten och gemensamma utrymmen. Städtips mm hittar du i vår broschyr ”Att bo i lägenhet” som delas ut vid inflytt.

Som hyresgäst är du ansvarig för allt som tillhör ditt hushåll, detta gäller även för dina besökare.

Visa hänsyn

Grannar behöver visa hänsyn till varandra, tänk därför på följande punkter:

 • Höga skrik och hög musik kan vara mycket störande. Det är extra viktigt att visa hänsyn på kvällar och nätter.
 • Undvik att spola vatten mellan klockan 23.00 och 06.00
 • Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00--07.00 vardagar samt 20.00--10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.
 • Piska inte mattor från fönster eller balkonger. Mattpiskning får endast ske på anordnad plats mellan klockan 07.00-20.00.
 • Grillning på balkongen/uteplats är inte tillåtet på grund av brandrisk.
 • För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera saker i entrén, trapphus, utanför porten, vinds- och källargångar. Saker som står i entrén kan Kilsbostäder forsla bort och kasta.
 • Källarutrymmen ska hållas fria från saker, dina saker har du i ditt källarförråd. Håll dörrar till källarutrymmen stängda. Se till att barn inte uppehåller sig i utrymmen, där andras egendom kan komma till skada. Kilsbostäder kastar saker som inte är inlåsta.
 • Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Om du behöver köra fram till entrén var uppmärksam på lekande barn. Fordon parkeras endast inom anvisade parkeringar. Cyklar ställs i cykelställ eller cykelrum.
 • Du får inte lägga ut mat till fåglar/djur inom fastigheten. Djurägare ska se till att djuren inte förorenar inom fastigheten och dess område. Hundpåsar finns att hämta gratis på Kilsbostäders kontor.
 • Det är förbjudet att röka på allmänna platser utomhus, t ex lekplatser och vid allmänna entréer.
 • Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Du får heller inte spola ner bindor, blöjor och liknande i toaletten.
 • Montera inte TV-antenn, parabolantenn eller dylikt på tak, fasad eller balkongräcke. Anvisad plast från Kilsbostäder krävs.
 • Följ de regler och anvisningar som gäller för bokning och användning av tvättstuga. Stora mattor är inte tillåtet att tvätta.
 • Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats. Följ de kommunala avfallshanteringsregler som råder.
 • Installation av tvätt- och diskmaskin måste alltid ske på fackmannamässigt sätt.
 • Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till Kilsbostäders felanmälan. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur.
 • Om du vill göra förändringar på uteplats, till exempel staket, behöver du kontakta Kilsbostäder för godkännande.
 • Hyresgäster som bor i radhus förbinder sig skötsel av lägenhetens tomt. Gräsklippning, ansning och snöröjning åvilar hyresgästen.