•  
 •    
 •  
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kilsbostäder

Telefon
0554-192 20
Telefontid
kl 8-9.30, 10-12
E-post
info@kilsbostader.se
Besökstid
vardagar kl 13-15
Besöksadress
Rosengränd 12
665 32 Kil

Ordningsregler

För allas trevnad är det viktigt att du känner till föreskrifterna i våra ordningsregler. Du har, genom ditt hyreskontrakt, förbundit dig till att följa dem.

 • Släck alltid ljuset i gemensamma utrymmen.

 • Var rädd om parkett, linoleum och plastgolv och sköt dem enligt våra anvisningar.

 • Stäng dörrarna till källarutrymmen. Se till att barn inte uppehåller sig i utrymmen, där andras egendom kan komma till skada. Stäng dörrar till port och förstugor.

 • Se till att vattenkranarna är stängda och meddela fastighetsskötare när packningar behöver bytas. Undvik störande vattentappning mellan klockan 23.00 och 07.00.

 •  Spara på värme och varmvatten. Vädra på rätt sätt under eldningssäsongen – det vill säga stark vädring under kort tid.

 • Stör inte kringboende med ljud av exempelvis, stereo, tv eller instrument.

 • Skaka och piska inte mattor och dylikt från balkonger och fönster. Mattpiskning får endast ske på anordnad plats mellan klockan 07.00 och 20.00.  

 • Hyresgäst på övre våningar ska se till att hyresgäst under inte störs av aktiviteter på balkong.

 • Placera inte föremål (barnvagnar, cyklar, leksaker, skor och mattor) i trappor och trapplan, så att de kan utgöra hinder för passerande eller verka störande för andra.

 • Du får inte placera skidor, sparkar och kälkar i barnvagnsutrymmen. Vi hänvisar till lägenhetsförråd och gemensamma källarutrymme.
 • Spola inte ned blöjor, bindor, diskdukar och liknande i toaletterna.

 • Lägg torrsopor i avsedd sopbehållare. Hushållssopor, mjölktetra och liknande får inte blandas med torrsopor. Kasserade möbler och liknande ska du forsla till kommunens sopstation.

 • Trafik med motorfordon och cykelåkning är inte tillåten på vägar och gångar intill husen. Parkering av motorfordon och cyklar är tillåten endast på avsedda platser. OBS! Cykeln ska du ställa i cykelställ.

 • Djurägare ska se till att djur inte förorenar inom fastigheten och dess område. Mata inte fåglar vid fastigheten!

 • Montera inte TV-antenn eller liknande på tak, balkong eller fönster utan tillstånd.

 • Det är förbjudet att röka på allmänna platser utomhus, t ex lekplatser och vid allmänna entréer.

Sök lägenhet/Mina sidor

Aktuellt

Ändrad telefontid

Fredagen den 23 oktober har vi ingen telefontid då vi är på utbildning. Felanmälan nås som vanligt på 0554-194 42.

Vi hjälps åt att skydda varandra i coronatider

Klicka här för att läsa vad du och vi kan göra för att förhindra smittspridning och hur det kan påverka vår service till dig. 

Boskola - se våra filmer

Är det stopp i avloppet eller behöver en säkring bytas? Se våra filmer som visar hur du enkelt fixar själv. Här hittar du vår Boskola>>