•  
 •    
 •  
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kilsbostäder

Telefon
0554-192 20
Telefontid
kl 8-9.30, 10-12
E-post
info@kilsbostader.se
Besökstid
vardagar kl 13-15
Besöksadress
Rosengränd 12
665 32 Kil

Ordningsregler

För allas trevnad är det viktigt att du känner till föreskrifterna i våra ordningsregler. Du har, genom ditt hyreskontrakt, förbundit dig till att följa dem.

 • Släck alltid ljuset i gemensamma utrymmen.

 • Var rädd om parkett, linoleum och plastgolv och sköt dem enligt våra anvisningar.

 • Stäng dörrarna till källarutrymmen. Se till att barn inte uppehåller sig i utrymmen, där andras egendom kan komma till skada. Stäng dörrar till port och förstugor.

 • Se till att vattenkranarna är stängda och meddela fastighetsskötare när packningar behöver bytas. Undvik störande vattentappning mellan klockan 23.00 och 07.00.

 •  Spara på värme och varmvatten. Vädra på rätt sätt under eldningssäsongen – det vill säga stark vädring under kort tid.

 • Stör inte kringboende med ljud av exempelvis, stereo, tv eller instrument.

 • Skaka och piska inte mattor och dylikt från balkonger och fönster. Mattpiskning får endast ske på anordnad plats mellan klockan 07.00 och 20.00.  

 • Hyresgäst på övre våningar ska se till att hyresgäst under inte störs av aktiviteter på balkong.

 • Placera inte föremål (barnvagnar, cyklar, leksaker, skor och mattor) i trappor och trapplan, så att de kan utgöra hinder för passerande eller verka störande för andra.

 • Du får inte placera skidor, sparkar och kälkar i barnvagnsutrymmen. Vi hänvisar till lägenhetsförråd och gemensamma källarutrymme.
 • Spola inte ned blöjor, bindor, diskdukar och liknande i toaletterna.

 • Lägg torrsopor i avsedd sopbehållare. Hushållssopor, mjölktetra och liknande får inte blandas med torrsopor. Kasserade möbler och liknande ska du forsla till kommunens sopstation.

 • Trafik med motorfordon och cykelåkning är inte tillåten på vägar och gångar intill husen. Parkering av motorfordon och cyklar är tillåten endast på avsedda platser. OBS! Cykeln ska du ställa i cykelställ.

 • Djurägare ska se till att djur inte förorenar inom fastigheten och dess område. Mata inte fåglar vid fastigheten!

 • Montera inte TV-antenn eller liknande på tak, balkong eller fönster utan tillstånd.

 • Det är förbjudet att röka på allmänna platser utomhus, t ex lekplatser och vid allmänna entréer.

Sök lägenhet/Mina sidor

Aktuellt

Anbud

Kilsbostäder AB inbjuder till anbudsgivning för telefonmottagningstjänster för felanmälan/fastighetsjour. Anbud ska vara oss tillhanda 2019-09-18. För mer information marita.burman@kilsbostader.se.

Kontrollera ditt förråd

Vid häftiga regnskurar ber vi dig se över ditt förråd. Om du fått skador på lösöre är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Ändrade öppettider

Tisdagen den 27 augusti kl 8-13 har vi möte och vi har inte möjlighet att svara i telefonen. Torsdagen den 29 augusti stänger vi kl 11.

Ledig lokal

Ledig kontorslokal i Företagshotellet Gränderna, vid intresse kontakta Anki Persson på 0554-192 20.