Felanmälan

Tre män framför grön häck

Du ska alltid felanmäla till telefonnummer 0554-194 42. 

Akut jour

Vid akuta ärenden under kvällar och helger vidarekopplas felanmälan till SOS Alarm.