E-faktura för företag

Så här fakturerar du till Kilsbostäder

Riksdagen har infört en ny lag om e-fakturor som gäller från och med april 2019. Den innebär att vi som är ett kommunalägt bolag gärna tar emot e-fakturor för alla varor och tjänster.

Våra uppgifter:

VAN-operatör: Inexchange

GLN-nr: 7365565068425

Peppol-id:  0007:5565068425

Organisationsnr: 556506-8425

Momsregnr: SE556506842501

Referenskod ska finnas på fakturan och den ska enbart bestå av fem siffror(53XXX), beställaren uppger sin referenskod vid order.

Om inte referenskoden finns med på fakturan så kommer den inte att komma in i vårt ekonomisystem.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ekonomi:

Maria Fors 0554-191 59

Camilla Ydén 0554-194 07