Styrelse

Rita Gunnarsson                                    Ordförande
rita.gunnarsson@kil.se                         076-1461013

Jan Fallström                                         Vice ordförande
jan.fallstrom@telia.com

Johnny Skytte
johnny.skytte@skyttehannaes.se

Tage Johansson
taggej12@hotmail.com

Björn Tolén
bjorn.tolen@gmail.com

Anita Karmteg
anitakarmteg@gmail.com

Pia Holmstrand

pia.holmstrand@kil.se