Om Kilsbostäder

Kilsbostäder broschyr.png

Klicka på bilden för mer information om Kilsbostäder och våra boenden.

Kilsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgifter att främja bostadsförsörjningen inom Kils kommun. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta bostäder, kommunala serviceanläggningar samt lokaler för handel, hantverk m.m. 

Vår ambition är att vara den bästa hyresvärden på orten.

Är det något Du saknar?

Tveka inte att komma med synpunkter om hemsidan. Finns det något du saknar tar vi tacksamt emot tips och idéer.