Kilsbostäder

Exteriörbild på Kilsbostäders fastighet/företagshotell

Kilsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgifter att främja bostadsförsörjningen inom Kils kommun. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta bostäder, kommunala serviceanläggningar samt lokaler för handel, hantverk m.m. 

Vår ambition är att vara den bästa hyresvärden på orten.

Fastighetsbestånd

Kilsbostäder har i dagsläget 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter för uthyrning. Vi äger och förvaltar även Kommunhuset samt ett fåtal affärslokaler i Kommunhuset. Dessutom driver Kilsbostäder företagshotellet Gränderna.

Läs mer om företagshotellet Gränderna.