Hantering av dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vill du läsa mer om hur Kils kommun och bolagen hanterar personuppgifter kan du klicka här.