Personuppgiftsbehandling när du söker jobb hos oss

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker arbete på Kilsbostäder. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Personuppgiftsansvarig

Kilsbostäder AB (Rosengränd 12, 665 32 Kil, organisationsnummer 556506-8425) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Kontakta oss på kilsbostader@kilsbostader.se

Vi har tillsammans med Kils kommun ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Linda Jonsson arbetar som dataskyddsombud för Hammarö, Forshaga och Kils kommuner och de kommunala bolagen.

Linda finns på plats i kommunhuset i Kil på onsdagar. Övriga dagar går det bra att ringa på 054-51 52 72 eller mejla på dataskyddsombud@kil.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Kilsbostäders berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information, såsom betyg och intyg som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang i de handlingar som skickas till oss.

Vem tar del av personuppgifterna?

De som kommer ta del av personuppgifterna är de som arbetar med rekrytering. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Kilsbostäders räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Lagring av personuppgifter 

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta och du har även rätt att begära att vi raderar uppgifterna.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.