Kooperativa hyresrätter

Att vara med i en kooperativ hyresrättsförening och hyra en kooperativ hyresrätt liknar ett boende i bostadsrätt. Man betalar en insats, som vid avflyttning återfås. Detta skapar en spekulationsfri boendeform.

Till skillnad mot en bostadsrättsförening blockhyr man sitt bostadsområde av fastighetsägaren, Kilsbostäder.

Insatsens storlek och hyra

Insatsernas storlek bestäms av föreningen efter att husen projekterats, kostnads-beräknats och en ekonomisk plan upprättats. Insatsen betalas in före inflyttning/medlemskap i föreningen. Föreningen fastställer själv hyran för lägenheterna. 

Insatsen återfås efter avflyttning.

Underhåll/skötsel

Precis som i en bostadsrättsförening ansvarar medlemmarna för inre underhåll av bostäderna. Föreningen ansvarar, genom avtal med Kilsbostäder, för det yttre underhållet samt för i huset ingående ledningsnät för värme, el, vatten, ventilation, TV m m. Denna kostnad ingår i blockhyran för bostadsområdet. 

Därutöver åtar sig Kilsbostäders förvaltning och anvisning av nya medlemmar till föreningen, vilket också ingår i blockhyran.