•  
  •    
  •  
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kilsbostäder

Telefon
0554-192 20
Telefontid
kl 8-9.30, 10-12
E-post
info@kilsbostader.se
Besökstid
vardagar kl 13-15
Besöksadress
Rosengränd 12
665 32 Kil

Kooperativa hyresrätter

Att vara med i en kooperativ hyresrättsförening och hyra en kooperativ hyresrätt liknar ett boende i bostadsrätt. Man betalar en insats, som vid avflyttning återfås. Detta skapar en spekulationsfri boendeform.

Till skillnad mot en bostadsrättsförening blockhyr man sitt bostadsområde av fastighetsägaren, Kilsbostäder.

Insatsens storlek och hyra

Insatsernas storlek bestäms av föreningen efter att husen projekterats, kostnads-beräknats och en ekonomisk plan upprättats. Insatsen betalas in före inflyttning/medlemskap i föreningen. Föreningen fastställer själv hyran för lägenheterna. 

Insatsen återfås efter avflyttning.

Underhåll/skötsel

Precis som i en bostadsrättsförening ansvarar medlemmarna för inre underhåll av bostäderna. Föreningen ansvarar, genom avtal med Kilsbostäder, för det yttre underhållet samt för i huset ingående ledningsnät för värme, el, vatten, ventilation, TV m m. Denna kostnad ingår i blockhyran för bostadsområdet. 

Därutöver åtar sig Kilsbostäders förvaltning och anvisning av nya medlemmar till föreningen, vilket också ingår i blockhyran.

Sök lägenhet/Mina sidor

Aktuellt

Ändrad telefontid

Tisdagen den 12 november har vi telefontid från kl 10.00. Besökstid som vanligt kl 13-15.

Felanmälan

Vår felanmälan går idag till SOS alarm men från den 1 november inleder vi ett nytt samarbete med Nokas. Vi tror att bytet ska flyta på som vanligt men om det skulle bli lite längre svarstid nu i övergångsperioden ber vi er ha överseende med detta. Telefonnummer är det samma som tidigare 0554-194 42. 

Kontrollera ditt förråd

Vid häftiga regnskurar ber vi dig se över ditt förråd. Om du fått skador på lösöre är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag.