Riktlinjer kösystem

Så här fungerar kön samt tilldelningen av lägenheter och fordonsplatser

Så här fungerar kösystemet

För att kunna söka lägenhet och fordonsplats (nedan även benämnt som objekt) behöver du vara registrerad hos oss. Vid registrering får du ett användarnamn och lösenord som du behöver för att logga in. Därefter kan du göra en intresseanmälan på de objekt du är intresserad av.

När du registrerat dig får du tillgång till Mina sidor där du kan fylla i vilken typ av objekt och områden du är intresserad av. Om du skapat en intresseprofil kan du välja ifall du vill få ett meddelande via e-post om det finns en ledig lägenhet eller fordonsplats som matchar dina önskemål. Observera att detta bara är ett förslag, du måste själv gå in och lämna en intresseanmälan på de objekt du är intresserad av.

För att stå kvar i kön och behålla dina poäng behöver du logga in på Mina sidor var sjätte månad. Du kommer att få en påminnelse via e-post 30 dagar innan din ansökan blir inaktiv.

När kan jag registrera mig?

Du kan registrera dig från och med att du fyllt 16 år. Lämna intresseanmälan samt skriva kontrakt kan du göra när du fyllt 18 år.

Så räknas poängen

Våra lägenheter och fordonsplatser förmedlas efter hur många poäng du har. När du registrerat dig som sökande får du en poäng för varje dag du står i kön. När du tecknar kontrakt på en lägenhet eller fordonsplats nollställs dina poäng och du börjar samla nya poäng från och med tilldelningsdatumet förutsatt att du ställer dig i kö på nytt. Flyttar du från oss står du fortfarande kvar i kön och samlar poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas till någon annan. På Mina sidor kan du se dina poäng och vilket datum du ställde dig i kö. 

Tilldelning av lägenheter och fordonsplatser

Lediga lägenheter och fordonsplatser annonseras på vår hemsida och du anmäler ditt intresse på en lägenhet/fordonsplats genom att logga in på Mina sidor och skicka in en intresseanmälan.

Torget och Direkt

Våra lägenheter kan ligga på två olika marknadsplatser, Torget eller Direkt.

Torget

Varje objekt ligger ute för intresseanmälan under sju dagar. Därefter skickas erbjudande ut till de fem sökande med längst kötid och som lämnat intresseanmälan som får gå och titta på lägenheten. Huvudregeln är att den eller de med mest poäng får erbjudande men ibland kan en förtur leda till att sökande med färre poäng får erbjudande. Erbjudandet, som skickas ut via e-post eller brev beroende på vad du valt, innehåller den information du behöver inklusive kontaktuppgifter till den som visar lägenheten och det är vanligtvis den avflyttande hyresgästen.

Observera att flera personer blir erbjudna att titta på lägenheten.

Direkt

Objekten ligger ute under 15 dagar eller till fem intresseanmälningar inkommit. Därefter får de fem första som anmält intresse ett erbjudande om visning.

Erbjudandet, som skickas ut via e-post eller brev beroende på vad du valt, innehåller den information du behöver inklusive kontaktuppgifter till den som visar lägenheten. Vanligtvis är det den avflyttande hyresgästen.

Observera att flera personer blir erbjudna att titta på lägenheten.

Intresseanmälan

Tänk på att du bara kan göra fem intresseanmälningar åt gången på lägenheter. Du kan som mest få tre olika erbjudanden samtidigt. När fem sökande lämnat intresseanmälan kan du som intressent se hur många som visat intresse för objektet. Då kan du även se hur många köpoäng intressenten på plats nummer fem har. 

Förtur

Du kan ansöka om arbetsmarknadsförtur om du inte bor inom pendlingsavstånd från Kil och har en nyanställning i form av en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Kil. För att få förtur ska behovet vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Du kan även få förtur för internt byte av bostad då särskilda skäl föreligger såsom dödsfall, trångboddhet eller permanent fysisk funktionsnedsättning.

Medicinsk och social förtur kan även beviljas till sökande som inte bor i Kilsbostäders bestånd och som de senaste 24 månaderna varit folkbokförd i Kils kommun. Av läkarintyget måste det tydligt framgå varför du inte kan bo kvar i nuvarande boendet och hur ditt behov ser ut (t ex hiss, markplan eller likande).

Svara alltid på erbjudande

Om du fått erbjudande om en lägenhet, titta på lägenheten och svara därefter ja eller nej via Mina sidor.

Ja tack

När du tackat ja till en lägenhet tar vi i turordning en kreditupplysning på de som tackat ja och vi kan även komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter. Blir du aktuell för lägenheten kontaktar vi dig via e-post eller brev för att skriva kontrakt. Om någon före dig i kön skriver kontrakt får du ett besked om detta via e-post eller brev. När du tecknar avtal på en lägenhet nollställs dina poäng, för att samla nya poäng måste du ställa dig i kö på nytt. Du kan söka ny lägenhet tidigast ett år efter inflyttning. Har du erbjudits kontrakt ska kontraktet undertecknas inom fem arbetsdagar.

Nej tack

Du kan tacka nej till maximalt tre erbjudanden. Därefter spärras din möjlighet att söka lägenhet under en månad. Av den anledningen är det viktigt att lägenheterna du söker passar dina behov.

Inget svar

Om du inte svarar på två erbjudanden spärras din möjlighet att söka lägenhet under tre månader.

Spärr

Spärr innebär att du inte kan att du göra intresseanmälningar samt samla poäng under den tid spärren är aktiv. Antalet nej eller inget svar beräknas på löpande tidsperiod om 12 månader. 

Samma regler gäller när du söker fordonsplats förutom att du inte blir spärrad vid nej eller inget svar samt att erbjudande endast går ut till tre sökande. Garage kan endast hyras av dig som bor hos oss. Parkeringsplatser tilldelas i första hand till de som har kontrakt hos oss.