Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Förslag om ny skola på Viksta

Arkivmaterial

Skissbild på förslag till ny Vikstaskola

I januari 2019
ska politikerna i Kil
ta ställning till
ett förslag om en ny skola på Viksta.
Förslaget är att den nya skolan
ska vara klar år 2022.
Den ska ha plats
för tre klasser per årskurs
(förskoleklass till åk 6).

När den nya Vikstaskolan är klar
kan Stenåsenskolan renoveras
och byggas om till en modern förskola.
Stenåsenskolans elever
kan då få plats i den nya skolan på Viksta.

Förslaget kommer från
tjänstemän i kommunen.

– Vi vill få bättre lär- och lekmiljöer
och höja kvalitén för våra barn och elever.
Det finns mycket som är bra med en ny skola,
säger Mats Brorsson.
Han är sektorchef för familj och utbildning i Kil.

* Vi kan erbjuda särskilda salar för vissa ämnen,
till exempel NO, slöjd, musik, bild och teknik.
* Skolsköterska, kurator, specialpedagog
 och speciallärare jobbar heltid på skolan
och finns närmare eleverna.

* Fritidshem och förskoleklasser får bättre lokaler.

* En ny idrottshall inbyggd i skolan
ger möjligheter till rörelse under hela skoldagen.

* Det blir lättare att få personal
i en ny och sammanhållen skola.

Bakgrund

Vikstaskolan är idag sliten och för liten.
Även skollokalerna på Stenåsen är slitna.
Förskolan finns i flera olika hus.
Vissa lokaler är i dåligt skick
och inte gjorda för förskolans verksamhet.

Dialog och beslut

Föräldrar och personal
har fått information
om förslaget.
De kan ställa frågor
och säga vad de tycker.
Alla åsikter om förslaget
ska visas för politiker
och berörda föräldrar
i mitten av november.
Politikerna ska ta ställning
till förslaget i januari 2019.