Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Så jobbar vi för bättre resultat i skolan

Tvåvuxna och en elev vid bord i skolkorridor

Kils kommun vill att resultaten i skolan ska bli bättre.
Det är ett arbete som tar tid
men vi kan se lite bättre resultat på högstadiet
jämfört med förra året.

– Vi jobbar med många olika saker
för att det ska bli bättre resultat i skolan,
säger skolchef Mats Brorsson.
Det här är några exempel på vad vi gör:

Sannerudsskolan 7-9

• Sannerudsskolan ska delta i Skolverkets projekt
Samverkan bästa skola. 
Skolverket ska hjälpa oss att göra skolan bättre.
• Två lärare jobbar samtidigt i engelska, svenska och matematik.
• Skolan satsar mer på elever som behöver extra stöd.
De eleverna har fått en egen liten klass.
Deras skoldag ser lite annorlunda ut.
De har scheman som passar för var och en.
De har två egna lärare som tar hand om dem.

• Alla lärare får mer stöd och hjälp, till exempel från elevhälsan.
• Vi har nya rutiner för att upptäcka frånvaro
och för att se till att elever går till skolan.
• Vi satsar mer på att lärarna möts
och pratar om sina ämnen
och hur de kan arbeta tillsammans med ämnena.
• Skolan har också börjat med profilpass.
Eleven kan under två pass i veckan
välja att lära sig mer inom ett av fyra spår.
• Det är förbjudet att ha telefon
under hela skoldagen.
Det har blivit mycket lugnare
och eleverna kan ägna sig åt skolan på ett bättre sätt.

Två vuxna och fyra elever vid bord

Kommunen som huvudman

• Nu har vi tre personer som arbetar på deltid
med att utveckla matematik, svenska och engelska.
De arbetar med träffar på alla skolor
från förskoleklass till klass nio.
Det är för att se till så att det finns ”en röd tråd” genom alla klasser.

• Pedagoger i olika stadier arbetar mer tillsammans.
Nu pratar de till exempel om de nya kurs-
och ämnesplanerna som gäller från augusti.

• Vi samarbetar med Karlstads universitet.
Vi jämför en grupp elever som har bra resultat
med en grupp som inte har lyckats lika bra.
Varför lyckas vissa och andra inte?
Vad ligger bakom?
Vad kan vi göra åt det?
Det ska vi ta reda på.

• Vi har nya rutiner för när elever byter klass.
Det gäller när eleven flyttas
från förskola till förskoleklass,
från åk 3 till 4 och från åk 6 till 7.
Det är för att vi ska ta hand
om de kunskaper eleverna har fått
och se till att hamna på rätt nivå i nästa klass.

Gymnasiet

• Vi har börjat med ett nytt program i Kil
för de elever som behöver bättre betyg
för att komma in på gymnasiet.
Det har tolv platser.
Målet är att alla ska komma in på utbildning
eller få ett jobb.