Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Sannerudsskolan välkomnar Skolinspektionens rapport

Arkivmaterial

Sannerudsskolan

Under våren 2019
gjorde Skolinspektionen
en tillsyn av
Sannerudsskolan 7-9.

Man har utrett sex områden.
Fyra måste göras bättre.

– Vi välkomnar rapporten
och tycker det är bra att vi utreds.
Det hjälper oss att bli bättre,
säger Patrik Backman
som är rektor på Sannerudsskolan.

Skolan har redan arbetat
med att hitta områden
som ska bli bättre.
- Det som vi har hittat
stämmer bra med det
som Skolinspektionen
har kommit fram till.
Vi började jobba med det
under våren.

Områden som utretts

Skolinspektionen har utrett följande områden
och kommit fram till att skolan måste bli bättre på:
- Extra anpassningar
av särskilt stöd
- Trygghet, studiero,
åtgärder mot kränkande behandling
- Grundläggande förutsättningar för skolan
- Styrning och utveckling av verksamheten

Det här fungerar redan bra:
- Undervisning och lärande
- Bedömning och betygsättning

Fokus på studiero och stöd

– Vi ska arbeta bättre
för att tidigt upptäcka elever
som behöver extra hjälp
och särskilt stöd,
säger Patrik Backman.

Ett av de områden
som skolan arbetar
extra mycket med just nu
är att öka studieron,
för att alla ska kunna lära sig saker
i skolan på ett bra sätt.

– Det är ett brett arbete
som redan gett resultat.
Vi kommer att jobba
med studiero hela tiden.

Mer info

Här kan du läsa Skolinspektionens rapport