Ditt avfall är värdefullt

Himmel med klädstreck och återvinningssymbol

Välkommen till Kils Avfallshantering!

Kundtjänst har semesterstängt vecka 29-32. Har du frågor?

Återvinningscentralen, frågor om sortering på ÅVC,
öppettider etc: 0554-192 79

Sophämtning: Suez, 054-85 27 90

Slamtömning: Oljeservice Olsäter AB, 0552-310 77

Vatten/avlopp: Kils kommun, 0554-191 00

______________________________________________________

Nya taxor från 1 april 

Information