Ditt avfall är värdefullt

Himmel med klädstreck och återvinningssymbol

Välkommen till Kils Avfallshantering!

SLUTTÖMNING FRITIDSHUS

Fritidshusabonnemangens period är mellan 1/6 -30/9.

Sluttömning på båda kärlen för dessa fastigheter sker under vecka 41 (5-9 okt). Låt era kärl vara utställda tills de blivit tömda.

Utdelning av matavfallspåsar till fritidshusen sker under våren 2021 (inte nu under hösten som vi tidigare informerat om).

 

_________________________________________________

Nya taxor från 1 april 

Information