Analystjänst med server i USA borttagen

Arkivmaterial

gröna kodsträngar med siffror mot svart bakgrund. Blå molnsymbol. Varningsskylt med utropstecken.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics på vår webbplats. Vi har nu tagit bort kopplingen till analystjänsten från vår hemsida.

Google Analytics skickar IP-adresser från besökarna till Googles amerikanska servrar. IP-adress räknas som en personuppgift. Vi beklagar och har nu stängt ned kopplingen till Google Analytics.

Vi har använt data från analystjänsten för att förbättra vår och våra bolags webbplatser. Vi har själva inte samlat in personuppgifter utan endast använt övergripande data för att kunna se antalet besökare över tid, fastställa vilka sidor som är mest besökta och hjälpa våra kunder att hitta rätt information.

Vi kommer i fortsättningen att använda en analystjänst som inte skickar data till USA.