Därför släcker vi gatlampor

Arkivmaterial

En gatlampa sedd underifrån, mot klarblå himmel.

Kils kommun släcker 30 procent av gatubelysningen som en energibesparande åtgärd. Hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet, därför kommer lamporna i korsningar, vid övergångsställen och busshållplatser fortsatt att vara tända.

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Priset på el är högt och kan stiga ännu mer och det finns samtidigt en risk för att elen inte räcker till under vissa timmar i vinter. 

Nu har kommunstyrelsen i Kil beslutat att släcka 30 procent av gatubelysningen för att minska förbrukningen.

– Syftet är inte i första hand att spara pengar, utan att dra vårt strå till stacken. Vi måste minska energiförbrukningen och därmed risken för styrel. Jag är glad att kommunstyrelsen är enig i den här frågan, säger Anders Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

De höga elpriserna påverkar privatpersoner, företag och kommuner. Minskar efterfrågan på el kan också priserna bli dämpade. 

– Vi är bara en liten del, men måste göra vårt, säger Anders Johansson.

Hänsyn till trygghet

Arbetet med att släcka delar av gatubelysningen sker manuellt och påbörjas under mellandagarna. Hänsyn tas till trygghet och trafiksäkerhet. Därför släcker kommunen ingen belysning i korsningar, vid busshållplatser eller övergångsställen och inte heller några av de lampor som redan är utbytta till led. 

På övriga gator och gång- och cykelvägar blir belysningen släckt enligt principen var tredje lampa.

Totalt handlar det om cirka 1 000 lampor och en energibesparing som beräknas hamna på 381 000 kilowattimmar på ett år.

Flera andra åtgärder

Kils kommuns elavtal löper ut den 31 december 2022 och prognosen pekar på att kommunen kommer att få kraftigt ökade elpriser. Kommunen har därför redan vidtagit flera åtgärder för att sänka förbrukningen. De kan du läsa mer om här.