Den första digitala ICDP-utbildningen är klar

Arkivmaterial

Skärmdump med deltagare i digital utbildning

 

I Kils kommun erbjuds personal som möter barn och unga att delta i utbildning i Vägledande samspel/ICDP. Nu har vi genomfört den första helt digitala utbildningen.

Målet med Vägledande samspel/ICDP är att sprida kunskap om barns behov av samspel och att utveckla vuxnas lyhördhet och respekt för barnet.

Vägledande samspel/ ICDP är ett förebyggande och relationsstärkande program som utgår från FN:s konvention för barns rättigheter och är anpassat för barn i alla åldrar.

Personal som tidigare har deltagit i utbildningen arbetar inom förskola, skola, familjecentral, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet samt integration.

De tio som nu deltagit i den digitala basutbildningen i ICDP arbetar inom förskola, förebyggande socialtjänst samt ungdomsgård/bibliotek.

– Det positiva samspelet ger ringar på vattnet för barn och ungas utveckling och lärande. Bra jobbat av er deltagare, säger Helena Hvit som är utbildare/ handledare i Vägledande samspel/ ICDP.