För dig som har barnomsorg i sommar

Arkivmaterial

Två barn i klätterställning

Under veckorna 27, 28, 29 och 30 kommer vi att slå ihop all förskoleverksamhet till en förskola i centrala Kil. Detsamma gäller för kommunens fritidshem och de barn som har fritidsplats.

Förskola

Om du har behov av barnomsorg på grund av jobb eller studier under veckorna 27-30 behöver du göra en anmälan på kil.se/sommarforskola senast den 16 april.

Om du inte fyller i ansökan räknar vi med att ditt barn är ledig under perioden.

Är du arbetslös eller föräldraledig?

Är du arbetssökande eller föräldraledig och har ditt barn på avgiftsfri
15-timmarsplacering är ditt/dina barn lediga under sommaren 11 juni- 13 augusti. 

Har du frågor gällande sammanslagningen, kontakta förskoleadministratörerna på telefon 0554-191 24 (måndag-torsdag) eller 0554-193 40 (måndag-tisdag).

Fritids

Under veckorna 27, 28, 29 och 30 kommer alla fritidsverksamhet i kommunen att vara förlagd till ett fritidshem i centrala Kil. Lovscheman för hela sommaren ska registreras i skola24 12 april-6 maj.

Brev med information skickas ut till vårdnadshavare under mars.

Har du frågor gällande sammanslagningen, kontakta skoladministratörerna på telefon 0554-195 91 eller 0554-191 04