0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Förbjudet att elda utomhus

Länsstyrelsen har åter fattat beslut om tillfälligt eldningsförbud. Förbudet gäller i hela Värmland, från och med den 3 juli tills vidare.

Det är just nu mycket torrt i skog och mark och förbudet är till för att undvika olyckor.

 • Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomt och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, omgiven av asfalterade vägar och med ett behörigt avstånd till skog. Grillen ska vara upphöjd från marken på ben eller liknande så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.

  Grillen bör stå på en stenlagd yta och en bevattningsslang bör finnas till hands.

 • Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder och ska undvikas helt.

 • Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos och hävs så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

 • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Läs mer om vad som gäller i länsstyrelsens beslut.

Ingen klippning av dikeskanter

Under tiden som det är eldningsförbud kommer vi i Kils kommun inte att klippa dikeskanter eller göra andra åtgärder som kan leda till gnistbildning.

Så vet du att det är eldningsförbud

 • Beslut om eldningsförbud läggs ut på länsstyrelsens webbplats. Länsstyrelsen annonserar också i lokaltidningarna.
 • En rödgul flagga hissas vid Räddningstjänstens brandstationer.
 • Upplysningar om eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Mer information

Läs mer om brandrisk i skog och mark på Räddningstjänstens hemsida.

Ladda ner länsstyrelsens affisch om eldningsförbud.

Se länsstyrelsens film om vad som gäller under eldningsförbudet: