Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Förslag: Ny skola på Viksta och renoverad förskola på Stenåsen

Arkivmaterial

Skissbild på förslag till ny Vikstaskola

I januari 2019 kommer politikerna i Kil att ta ställning till ett tjänstemannaförslag om en ny skola på Viksta. Förslaget är att den nya skolan ska stå klar 2022. Den kommer då att ha plats för tre klasser per årskurs (förskoleklass till år 6).

På sikt innebär förslaget att Stenåsenskolan renoveras och byggs om till en modern och sammanhållen förskola när den nya Vikstaskolan är klar. Stenåsenskolans elever kommer då att erbjudas plats i den nya skolan på Viksta.

– Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra lär- och lekmiljöer och höja kvalitén för våra barn och elever. Det finns många fördelar med en ny skola, säger Mats Brorsson som är sektorchef för familj och utbildning i Kil.

  • Vi kan erbjuda ämnesspecifika salar i de ämnen vi tidigare saknat. Till exempel i NO, slöjd, musik, bild och teknik. De nya salarna ger möjligheter som vi tidigare saknat, till exempel laborationer i NO-ämnen.
  • Skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare jobbar heltid på skolan och finns närmare eleverna.
  • Fritidshem och förskoleklasser får ändamålsenliga lokaler.
  • En ny idrottshall inbyggd i skolan ger möjligheter till rörelse under hela skoldagen.
  • I framtiden kommer konkurrensen om pedagoger att öka. En ny attraktiv skola gör det lättare att rekrytera och bibehålla rätt personal.

Bakgrund

Vikstaskolan är idag sliten och för liten. Även skollokalerna på Stenåsen är slitna och förskolans verksamhet är utspridd på flera fastigheter. Alla lokaler är inte heller ändamålsenliga och några av förskolelokalerna är i dåligt skick.

Dialog och beslut

De berörda vårdnadshavarna har fått information om förslaget och möjlighet att lämna frågor och synpunkter. Det inkomna materialet presenteras för politiker och berörda vårdnadshavare i mitten av december. Politikerna behandlar förslaget i januari 2019.