Fritidspedagoger tar hand om rasterna på Sannerudsskolan

Arkivmaterial

Två flickor i förgrunden, två män vid bungyrun-bana i bakgrunden

 

Under höstterminen har Sannerudsskolan f-6 börjat med en ny skolgårdsverksamhet där ett eget arbetslag ansvarar för skolgården och rasterna. Det firades med en rolig dag i A-hallen för skolans elever.

Sannerudsskolan f-6 deltar i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Initiativet med den nya skolgårdsverksamheten är en del av det arbetet. Pedagoger och rektor har bland annat konstaterat två saker:

  • Om lärarna inte behöver vara rastvärdar har de bättre förutsättningar att förbereda och avsluta sina lektioner och möta upp sina elever efter rast.
  • Om det finns en pedagoggrupp som är specialiserad på rastverksamhet ökar möjligheterna att säkerställa trygga och inspirerande raster.

Fritidspedagoger blir rastexperter

Därför införde skolan ett nytt system med ett arbetslag som arbetar specifikt med skolgårds- och rastverksamheten. Det är pedagogerna på fritids som utgör det nya arbetslaget.

Tidigare delade alla kollegor på uppgiften och det kunde vara olika rastvärdar under en och samma rast. Det gjorde att det ibland blev svårt att få en helhetsbild av rasterna och att systematiskt utvärdera sådant som behövde följas upp eller åtgärdas.

– Nu är det samma personer som möter eleverna varje dag, varje rast och hela rasten. Det leder till en förbättrad helhetssyn på rasten, på eleverna och deras behov, säger Kim Åsbom, lärare i fritidshem och del av arbetslaget.

Fyra vuxna och fem barn utanför en byggnad

Rektor Aron Åslund och fritidspedagogerna Kim Åsbom, Iréne Svärd och Carina Karlsson ser bara fördelar med att ha ett särskilt arbetslag för rastverksamheten och skolgården.

Hoppas på ökad trivsel och trygghet

– Rasterna är en viktig del av elevernas skoldag och de påverkar trivseln och tryggheten i skolan. Vi tror att det här kommer att stärka vårt arbete med raster och skolgårdsverksamhet och även förbättra möjligheterna till lärande, säger Aron Åslund, rektor för klass f-6 på Sannerudsskolan.

Invigning med full fart

Den 26 augusti var det invigning för det nya systemet, med bland annat uppblåsbara hinderbanor och bungyrun. Eftersom det var en riktigt blåsig dag skedde det hela i A-hallen istället för ute på skolgården som planerat, men det var synnerligen uppskattat ändå.