Här hjälper roboten till med läkemedlen

Arkivmaterial

Sjuksköterskan Lotta Svensson sitter tillsammans med Lena Olsson. På bordet mellan dem står den vita läkemedelsroboten.

”Ta läkemedel ur påsen och ta dem med ett glas vatten”. Det är läkemedelsroboten som talar om för Lena Olsson att det är dags att ta medicin. Den vita apparaten är ett exempel på välfärdsteknik som används i Kils kommun. 

Den kallas för läkemedelstilldelare, eller läkemedelsrobot, och ser nästan ut som vilken hushållsapparat som helst. I vit plast med en skärm på framsidan och ett bärhandtag på toppen. 

När det är dags för Lena Olsson att ta medicin säger apparaten till. Dels genom ett meddelande på skärmen, dels genom en röst. 

Lena trycker på en grön knapp och en liten påse med rätt dosering läkemedel kommer ut ur en lucka. ”Ta läkemedel ur påsen och ta dem med ett glas vatten”, påminner läkemedelstilldelaren.

– Det här är en trygghet för mig, säger Lena. 

– Hade den inte sagt till hade jag kanske glömt att ta medicinen. Jag tycker att det här är superbra. 

Började 2020

Kils kommun tog hem den första läkemedelstilldelaren i början av 2020. I dag finns 16 stycken ute hos kunder. 

Lotta Svensson är sjuksköterska och har varit projektledare för införandet av tekniken. Hon ser flera fördelar med den. 

Som ökad självständighet. Många vill klara sig själva. 

– Dessutom säkerställer den läkemedelsintag på rätt tider, och ingen behöver oroa sig för att missa att ta sin medicin, säger Lotta. 

Läkemedelstilldelaren kan också frigöra tid för personalen att planera och göra andra insatser. 

Säger till igen

Om kunden inte trycker på knappen och tar ut medicinen? Då säger apparaten till igen. 

– Efter flera påminnelser går ett larm till personalen, berättar Lotta. 

Och skulle det bli ett strömavbrott finns ett batteri som klarar driften i 24 timmar. 

Välfärdsteknik

Anna Nordling, sektorchef äldre, berättar att Kils kommun vill fortsätta att använda olika former av digital teknik som kan bidra till en ökad livskvalitet. 

Andelen äldre ökar och det ställer nya krav på vård och omsorg. 

'– Vi står inför en omställning för att klara olika kundbehov och uppdrag i framtidens vård och omsorg. Tanken är att fortsätta att utveckla användningen av så kallad välfärdsteknik, säger Anna.

Fakta: Kils kommuns mål med läkemedelspåminnarna är att:

  • Öka patientsäkerheten.

  • Öka självständighet och delaktighet för kunder/patienter.

  • Minska vårdbehov.

  • Digitalisera verksamheten.

  • I en förlängning frigöra tid för vård- och omsorgspersonal.

Bildtext: Sjuksköterskan Lotta Svensson och Lena Olsson visar hur läkemedelstilldelaren fungerar.