Hjälpmedel flyttar till Årstidsvägen

Arkivmaterial

Kvinna med rullator.

Vår hjälpmedelsverksamhet som lånar eller hyr ut och förskriver hjälpmedel flyttar till nya lokaler den 2 juni.

Ny adress för hjälpmedelsverksamheten

Ny adress är Årstidsvägen 13 från och med den 2 juni.