Information om coronaviruset

Arkivmaterial

Tändstickor

Vi behöver hjälpas åt för att minska smittspridning med anledning av pågående pandemi. Så här skyddar du dig och andra. Tack för att du håller i och håller ut!

Följ myndigheternas rekommendationer

Allmän provtagning för covid-19

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för personer som har symtom och är tidigt i sjukdomsförloppet. Syftet är att se om personen kan gå tillbaka till arbetet eller om den fortfarande smittar. Provet ska tas inom sju dagar men minst 24 timmar från insjuknandet. Du bokar via 1177.

Mer information om testningen finns på 1177.se.

Egenprovtagningen gäller inte för vårdpersonal, dessa följer tidigare rutiner för provtagning (och får också provsvaren snabbare). 

Lättläst and information in other languages

Förskola, skola och gymnasiet

Om du som vårdnadshavare har skolbarn med specifika medicinska behov och har frågor kan du kontakta medicinskt ansvarig skolsköterska Elin Häggqvist, elin.haggqvist@kil.se eller 0554-199 02.

Behöver du som ungdom, vårdnadshavare eller anhörig någon att prata med? Besök gärna föräldradialogen och vår stödsida för barn och ungdomar.

Vuxenutbildning och SFI-utbildning i Kil

Välkommen att höra av dig via telefon eller e-post om du har frågor till studie- och yrkesvägledare, rektor eller din utbildare

Vård och omsorg

Besök på särskilt boende

Ta del och följ våra rekommendationer inför besök på särskilt boende.  

Besöksrestriktioner gäller även för Linden, Ravinvägen 3 och Ravinvägen 5 samt dagcenter Gärdesgatan. Kontakta personal för att rådgöra om du vill besöka dessa verksamheter. 

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.