Julhälsning från Föräldradialogen

Arkivmaterial

Tankar i tider då det är mycket som händer

För en del är den här tiden omkring jul en stressig tid och då kan vi ibland missa att uppmärksamma saker som går bra och istället reagera mer när det blir problem. Detta kan leda till att de negativa och jobbiga stunderna växer sig större och det blir många konflikter.

Om du som förälder istället uppmuntrar barnet kan konflikterna minska. Ju mer positivt du uppmärksammar desto fler positiva stunder kan du få med ditt barn.

Barn som får mycket uppmuntran kan utveckla en starkare självkänsla och en tro på sig själv.

Tips för en bra och positiv relation med ditt barn/ungdom

 • Prata med ditt barn är det största och viktigast av allt. Om deras glädje sorg, oro och funderingar… om allt mellan himmel och jord och lyssna på vad de har att säga

 • Dela gemensamma intressen.
  Vad är både du och ditt barn intresserade av? Dela mer av det. Gör mer av det. Måla tillsammans, se på filmer ni gillar, laga mat ihop… det stärker er kontakt.

 • Uppmuntra och stötta.
  Hur svårt det än är, försök vara den starka som stöttar och hjälper barnet framåt vad de än gör. Påminn dem om deras styrkor och det som har gått bra och om det behövs - hjälp till att hitta lösningar. Visa att du tror på ditt barn. Barn gör rätt om de kan…

 • Dela deras entusiasm.
  Det bästa barn vet är när deras föräldrar är lika intresserade av deras liv som de själva är. Dela deras nyfikenhet och lust att upptäcka och pröva sig fram i livet.

 • Du som förälder är viktig! 
  När du som förälder finns närvarande blir dina barn trygga och er relation stärks. Berätta gärna för barnet att du tänker på det även när de inte är med.

Jag önskar er fina dagar med många positiva stunder tillsammans!

/Helena Hvit, Föräldradialogen