1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kil långt ner på listan i skolranking även 2019

I lärarförbundets årliga rankinglista, bästa skolkommun, hamnar Kil lågt även i år. Rankingen utgår från olika parametrar, störst vikt läggs vid studieresultat i årskurs 9.

Kil hamnar på 226:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Precis som förra året är det studieresultaten – elevernas meritvärde i årskurs 9 och andelen godkända elever – som drar ner placeringen.

– Vi var förberedda på att vi skulle hamna långt ned i lärarförbundets ranking även i år. Vi har ständigt koll på våra elevers studieresultat och arbetar intensivt med att vända skutan. De åtgärder vi genomför ska ge resultat även på lång sikt. Jag får positiva signaler från elever och personal på Sannerudsskolan, så känslan är att vi är på rätt väg, säger Mats Brorsson, sektorchef för familj och utbildning.

Pågående förbättringsarbete

Förbättrade studieresultat är ett övergripande mål för Sannerudsskolan 7-9, precis som för alla andra skolor i kommunen. Åtgärder för att nå det målet är bland annat:

 • Resursfördelning efter resultat och behov
 • Fortsatt arbete för att förbättra trygghet och studiero
 • Fortsatt arbete med att förbättra det pedagogiska ledarskapet
 • En likvärdig utbildning
 • Fortsatt utveckling av arbetet med att motverka oroväckande skolfrånvaro

Varje verksamhet/enhet arbetar för att förbättra kunskapsresultaten. Några av åtgärderna är:

 • Ökat elevinflytande genom ett fungerande elevråd och andra aktiva elevgrupper.
 • Gemensam struktur/övergripande planering och innehåll för undervisningen
 • Utveckla det pedagogiska ledarskapet och undervisningen genom klassrumsobservationer av rektor och kollegor
 • Arbetet ska vara transparent och alla ska informeras om de beslut och insatser som genomförs
 • Gemensam rutin och struktur för skriftliga omdömen och framåtsyftande arbete för eleverna.
 • Utveckla elevhälsoarbetet

Du kan läsa mer om vårt pågående förbättringsarbete i

Plus för lärarnas utbildningsnivå och löner

Positivt i årets skolranking är att Kils kommun ligger bra till när det gäller lärarnas löner (plats 115 av 290), utbildningsnivå (plats 33 av 290) och kommunen som huvudman (plats 25 av 290).

– Det är en stor fördel för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi har kompetenta och motiverade lärare som ges goda förutsättningar att göra ett bra arbete, säger Mats Brorsson.

Torsby är bäst i klassen

Bästa Värmlandskommun i årets ranking blev Torsby som också är bäst i hela landet.

Här kan du ta del av hela undersökningen: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun