1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kilsbor är nöjda med sin kommun

Under hösten deltog ett antal slumpmässigt utvalda Kilsbor i SCB:s medborgarundersökning. Resultatet visar att de flesta är positiva till sin kommun – i samtliga kategorier ligger Kils kommun över genomsnittet.

Kil var en av 111 kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning under hösten 2018. 800 slumpmässigt utvalda Kilsbor i åldrarna 18-84 år fick möjligheten att tycka till om sin kommun och 45 procent besvarade enkäten.

Tre kategorier

Frågorna, som besvarades på 10-gradiga skalor, var indelade i tre olika kategorier:

 • Kommunen som plats att bo på (Nöjd-Region-Index, NRI)
 • Kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)
 • Invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

Högst betyg ger Kilsborna när det gäller kommunen som plats att bo på och invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

(Betygsindex: Under 40 – ej godkänt, 55-74 – nöjd, 75-100, mycket nöjd.)

Resultat Nöjd-Region-Index, NRI

 • Kils kommun får betyg 66, genomsnitt för samtliga kommuner är 62. 2010 var betyget för Kil 65.
 • Frågorna handlar om rekommendation, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter,
  kommunikationer, kommersiellt utbud,
  fritidsmöjligheter, trygghet och bostäder

Bild på resultat från undersökningen (NRI)

Kils kommun ligger högre än genomsnittet i samtliga områden

 

Resultat Nöjd-Medborgar-Index, NMI

 • Kils kommun får betyg 61, genomsnitt för samtliga kommuner är 56. 2010 var betyget för Kil 56.
 • Frågorna handlar om bemötande och tillgänglighet, VA, Räddningstjänsten, för-, grund- och gymnasieskola, idrotts- och motionsanläggningar, renhållning/sophämtning, miljöarbete, GC-vägar, gator och vägar, äldreomsorg och stöd för utsatta personer

Kils kommun ligger högre än genomsnittet i de flesta områden

Bild på resultat från undersökningen (NMI)

Resultat Nöjd-Inflytande-Index, NII

 • Kils kommun får betyg 48, genomsnitt för samtliga kommuner är 42. 2010 var betyget för Kil 45.
 • Frågorna handlar om information, kontakt, förtroende, påverkan
 • Kils kommun ligger högre än genomsnittet i samtliga områden

Bild på resultat från undersökningen (NII)

Tack alla ni som tog er tid att besvara enkäten – era synpunkter är viktiga för oss.

Vill du läsa mer om undersökningen? Du hittar den på SCB:s hemsida