Kommunerna i Karlstadsregionen möter framtiden tillsammans

Arkivmaterial

Foto: Grums kommun. Från vänster Anders Johansson (S) Kil, Solweig Gard (S) Hammarö, Malin Hagström (S) Grums, Per Lawén (S) Forshaga, Per-Samuel Nisser (M) Karlstad

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil har nu skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att tillsammans skapa utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet för invånarna i Karlstadsregionen.

Idag träffades kommunstyrelsernas ordföranden från Forshaga, Grums,Hammarö, Karlstad och Kil för att skriva under samarbetets avsiktsförklaring.

- Samarbetet är ett sätt att driva utvecklingsarbete och agera tillsammans i frågor där det finns ett gemensamt intresse. Tillsammans kan vi attrahera bland annat besökare och konkurrenskraftig kompetens, säger Malin Hagström, kommunstyrelsens ordförande i Grums kommun.

Den nya avsiktsförklaringen innebär att det tidigare samarbetet inom Karlstadsregionen fördjupas och går in i en mer aktiv fas. Samarbetet ska till exempel bidra till att ökad livskvalitet hos invånarna. Det kan vara genom att tillsammans minska kostnaderna och öka kvalitén på den kommunala servicen.

- Genom att samverka så löser vi komplexa utmaningar tillsammans. Vi kan använda våra resurser smartare, till exempel vid upphandling och även ha viss förvaltning ihop, säger Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun.

Det handlar om att driva utvecklingsarbete, utveckla välfärdsservice och agera tillsammans i frågor där det finns ett gemensamt intresse.

- Vi samarbetar för att utveckla regionen och ge bästa service till dem som lever och verkar här, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

- Tillsammans kan vi möta framtiden med en bred kompetens och spara tid när vi möter på nya krav och lagändringar som vi behöver förhålla oss till i vårt arbetssätt, säger Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande Hammarö kommun.

Syftet är också att skapa positiva effekter för hela Värmlands utveckling.

- Det ska bidra till en ökad livskvalité och attraktionskraft som gynnar både Karlstadsregionen och hela Värmland, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Fem kommuner ingår i Karlstadsregionen

I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Till grund för samarbetet finns en avsiktsförklaring som beslutades av respektive kommun i maj 2021. Det finns en koordinator anställd vars uppgift är att hålla ihop arbetet och driva det framåt. Ordförandeskapet växlar årsvis mellan kommunerna och i år är det Grums kommun som är ordförande.

Foto: Grums kommun. Från vänster Anders Johansson (S) Kil, Solweig Gard (S) Hammarö, Malin Hagström (S) Grums, Per Lawén (S) Forshaga, Per-Samuel Nisser (M) Karlstad