Kommunfullmäktige 20 april 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, från och med den 27 april.

Årsredovisning 2022

Den kommunala koncernens resultat för 2022 blev drygt 27 miljoner kronor varav kommunen står för cirka 12 miljoner kronor.

Koncernens soliditet har ökat 3 procent jämfört med föregående år. Nivån på investeringarna är låg och ligger i nivå med 2019. Tack vare samordnad skuldförvaltningen i en så kallad internbank har den externa låneskulden kunnat minskas med 73 miljoner kronor under året.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktige remitterade följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.

  • Sittplatser vid Frykens södra strand
  • Gatubelysning i Fagerås
  • Hundrastgård i Fagerås

 

Avtackning revisorer efter 24 respektive 12 års tjänstgöring

avtackning_revisorer_webb.jpg

Kommunfullmäktiges ordförande Jessica Hildén avtackade revisorerna Birgitta Kringlund och Bengt Kjellberg. Birgitta har suttit i kommunrevisionen i 12 år och Bengt i hela 24 år. Bra jobbat och tack för er insats!