Kommunfullmäktige 25 mars 2021

Arkivmaterial

Hand håller i beslutsklubba

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 31 mars.

Oförändrad avfallstaxa

Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för 2021 är oförändrad.

Oförändrade ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutar att inte ändra ägardirektiven till Samhällsnytta i Kil AB.