Kommunfullmäktige 26 januari 2023

Arkivmaterial

Hand lyfter ordförandeklubba och är beredd att slå klubban i bordet för att markera ett beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 3 februari.

Inkomna medborgarförslag

Kils kommun har fått ett medborgarförslag om actionsportcenter och ungdomsgård. Kommunfullmäktige beslutade att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsens för beredning. 

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om utveckling av Bibliotekstorget

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag då förhoppningen är att torghandeln kommer öka.

Svar på medborgarförslag om utveckling av Gröna torget

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget då helhetsöversyn för Gröna torget kommer att genomföras kommande år.

Svar på medborgarförslag om installation av hiss västra Torggatan 1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då installation av hiss i fastigheten Västra Torggatan 1 inte ses som en rimlig investering för hyresgästen.

Beslut om drönarverksamhet i Kils kommun

För att kommunala verksamheter ska kunna flyga med drönare krävs sedan den 1 januari 2021 att kommuner registrerar sig som drönaroperatör hos Transportstyrelsen och får ett så kallat operatörs-ID. Enligt de nya reglerna måste det vid all flygning med drönare finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör.

Kommunfullmäktige beslutar att drönarverksamhet ska bedrivas av Kils kommun och att Kils kommun ska skaffa sig ett operatörs-ID för flygning med drönare.