Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige 27 april 2021

Hand höjer beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 6 maj.

Starkt ekonomiskt resultat 2020

Kommunen redovisar ett mycket starkt bokslut med ett resultat på cirka 18,8 miljoner kronor. Då har kommunen ändå avsatt cirka 14 miljoner kronor för eventuella ersättningsanspråk med anledning av översvämningen i augusti 2019. Till detta kommer ett resultat i kommunens bolagskoncern på cirka nio miljoner kronor.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 och att för investeringsprojekt som budgeterats och påbörjats 2020 men inte avslutats, överförs totalt 2 640 000 kronor till 2021 års investeringsbudget, fördelat på ”Lastbil” 2 500 000 kronor och ”Lekplats Lövenstrand” 140 000 kronor.

Medborgarförslag och motioner

Kommunfullmäktige beslutade att ett medborgarförslag om laddning av elbilar och en motion om cykel- och motionsled Fryksta ska beredas av kommunstyrelsen.

Gemensam upphandlingspolicy

Forshaga och Kils kommun har idag ett avtal om samverkan om inköp och upphandling, det avtalet gäller från och med 1 oktober 2019 till och med 31 december 2021.
Hammarö kommun har framfört önskemål om att delta i samverkan. Kommunstyrelsen godkände den 13 april förslag till avtal om samverkan mellan Forshaga, Hammarö och Kils kommuner.

Kommunfullmäktige godkänner upphandlingspolicyn. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare policys om upphandling upphör att gälla.