Kommunfullmäktige 27 januari 2022

Arkivmaterial

Hand lyfter klubba för beslut.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 3 februari.

Medborgarförslag

Tak över pergola på Gröna torget

Förvaltningen ser ett behov av att göra en utredning av gröna torget för att utveckla området vidare då det återkommande ges förslag från våra medborgare till förbättringar. Detta medborgarförslag kan vara en del av flera andra möjliga åtgärder som i framtiden kan utveckla gröna torget
Kommunfullmäktige remitterade den 23 september 2021 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att låta det ingå i en utredning av utvecklingsmöjligheter för gröna torget.

Basketkorg och mål till lekpark

Medborgarförslag om basketkorg, fotbolls- och hockey/bandymål till lekparken mellan Åkergatan och Slåttervägen i Kil. Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.