Kommunfullmäktige den 23 sep 2021

Arkivmaterial

Hand håller beslutsklubba

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 1 oktober.

Inkomna medborgarförslag som lämnades till kommunstyrelsen för beredning

  • Medborgarförslag om förbättring av befintlig yta för utomhusaktivitet på området Mon/Kilslund
  • Medborgarförslag om sommarjobb för ungdomar med att rensa bort invasiva växter
  • Medborgarförslag om tak över pergola på Gröna Torget

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om pumptrackbana i Fagerås

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att en medborgardialog kommer genomföras om översiktsplanearbetet i kommunen och att frågan kommer tas med i utvecklingsarbetet.

Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Fagerås

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Svar på medborgarförslag om laddning av elbilar

Medborgarförslaget anses besvarat eftersom det pågår arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Kommunen arbetar med Agenda 2030 som ett perspektiv som bygger på att ekonomi, det sociala och miljömässiga ska leda till en hållbar framtid. Det är viktigt att inse att ekonomi, socialt och miljö hänger ihop och behöver samverka.