Kommunfullmäktige den 25 februari 2021

Arkivmaterial

Hand håller i beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 5 mars.

Kils Avfallshantering AB blir Kils Återvinning AB

Styrelsen i Kils Avfallshantering AB har beslutat ändra bolagets namn till Kils Återvinning AB. Bakgrunden är att deras vision är att det inte finns något avfall, och att namnet därför klingar gammalt och omodernt. Ett namnbyte innebär ändring av bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen ska i sin tur beslutas av kommunfullmäktige i Kils kommun.

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av bolagsordningen för Kils Avfallshantering AB, till Kils Återvinning AB.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslag om insynsskydd duschar och ger uppdrag till förvaltningen att montera den lösning förvaltningen anser mest lämplig.

Kommunfullmäktige remitterade följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om bastu och brygga för vinterbad vid Fryken samt
  • medborgarförslag om åtgärder på vallen längs med Skrivarens väg.