Kommunfullmäktige den 25 nov 2021

Arkivmaterial

Hand som håller i beslutsklubba vid sammanträde.

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 3 december.

Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan för 2022 med mål och driftbudget, resultatbudget 2022 samt plan 2023-2024, kassaflödesanalys 2022 samt plan 2023-2024, balansräkning 2022 samt plan 2023-2024.

Verksamhetsplanen hittar du här.

Köp av Sannerud särskilda boende 

Kommunfullmäktige beslutade att förvärva fastigheten Sannerud 2:166 under förutsättning att föreningsstämman i den kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem beslutar att försälja fastigheten.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige remitterade två medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning

  • Medborgarförslag om flowbana för mountainbike på Frykstahöjda.
  • Medborgarförslag om anpassning av lekparken på Gröna Torget för yngre barn.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade ett antal taxor och avgifter bland annat beslutade kommunfullmäktige att bifalla korrigeringen gällande prissatt sönderfrusen vattenmätare samt höja anläggningsavgiften till 90 000 kronor från 1 januari 2022.