2
Störningar

Störningar

2
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni

Arkivmaterial

Utdelning av pedagogpriset 2019.

 • Pedagogpriset 2019 delades ut. Tre pedagoger fick pris för sitt fina arbete inom skola/förskola. Alla belönades för sitt stora engagemang och sin förmåga att entusiasmera människor i sin omgivning. Pristagarna fick, utöver äran, diplom och pengar att använda i verksamheten.
  Årets pristagare är Malin Andersson, studie- och yrkesvägledare, Sannerudsskolan 7-9; Rebecca Kästel, lärare, Fagerås skola och Janni Karlsson, förskollärare, Skogsgläntans förskola.

 • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett medborgarförslag om en ny gång- och cykelväg mellan Viksta by och Skommita genom att vägen finns med i investeringsplan 2020-2021.

 • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för att förhindra fyrverkerier.

 • Kommunfullmäktige biföll ett medborgarförslag om att inte använda ordet "brukare" inom äldreomsorgen. Kils kommuns arbetar med konceptet "Lean", där begreppet "kund" är centralt. Beslutet att inte använda ordet "brukare" gäller inom all omsorgsverksamhet.

 •  Projektilen ekonomisk förenings medlemmar, Kils kommun, Kilsbostäder AB och företagarföreningen FR+Kilsam är överens om verksamheten ska övergå till kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade att Samhällsnytta i Kil AB förvärvar FR+Kilsams andel i Projektilen och bildar ett nytt helägt dotterbolag, Servicebolaget Projektilen i Kil AB.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 25 juni.